cirkel van 8

De Cirkel van Acht is een hulpmiddel waarmee je in een situatie met een ‘storing’ je eigen reacties en gedrag kunt onderzoeken.

De essentie van het model is dat je altijd een keus hebt. Of je verzet je en bent slachtoffer van de situatie (denken in de cirkel van ‘problemen’). Of je neemt je verantwoordelijkheid en bent je eigen leider (denken in de cirkel van ‘mogelijkheden’).

Het is een bewustwordingsmodel dat je helpt een bewuste keuze te maken hoe jij met een bepaalde situatie wilt omgaan.

De ‘situatie’ staat centraal in het midden je hebt in iedere situatie de keuze om;
a) Je te verzetten en slachtoffer zijn
b) Te accepteren en je verantwoordelijkheid nemen.

In welke cirkel handel ik (dit in tegenstelling tot intentie)?
- Wat is het effect?
- Wil ik dat?

Het verhogen van het eigen bewustzijn is de eerste stap naar een steviger persoonlijk leiderschap. Met dat bewustzijn kan de realiteit onder ogen gezien worden, in fasen geaccepteerd (ook op emotioneel niveau) en kan er van daaruit toegewerkt worden naar een creatief en constructief antwoord.