ikigai

Wat is voor jouw de moeite waard om voor te leven?

Ikigai letterlijk vertaald; dat wat de moeite waard is om voor te leven. Volgens de Japanners hebben we allemaal één, of zelfs meerdere, ikigai in ons, ook al weten we dat nog niet.

Het IKIGAI model bestaat uit vier overlappende cirkels;
1.    Waar je van houdt
2.   Waar je goed in bent
3.   Wat de wereld nodig heeft
4.   Waar je voor betaald kunt worden

Beschrijf voor alle 4 de cirkels eens wat voor jou van belang is. Waar houd je van en waar ben je goed in? Wat heeft deze wereld nodig en waar kun jij voor betaald worden?

De onderlinge verbinding tussen deze vier cirkels zijn;
•    Passie
•    Missie
•    Roeping
•    Beroep

Voor de thema’s die met jouw passie te maken hebben kun je de overeenkomsten zoeken tussen de beschrijvingen van de cirkels 1 en 2. Als je de beschrijvingen van de cirkels 1 en 3 samenvoegt, kom je er achter wat jouw missie is. Dat zelfde kun je met de cirkels 3 en 4 doen om je roeping te bepalen. Tenslotte kun je kijken welke beroepen voortkomen uit de overeenkomsten uit de cirkels 2 en 4.

Je krijgt dat vier lijstjes met thema’s (passie, missie, roeping en beroep). Als je jouw Ikigai zoekt dan ga je onderzoeken welke overeenkomsten er zijn tussen deze vier lijstjes.

Tenslotte de vier schaduwkanten;
A.    Plezier en compleetheid, maar geen rijkdom
Ontwikkelgebied; voor jezelf opkomen

B.    Tevreden zijn, maar het gevoel hebben nutteloos te zijn
Ontwikkelgebied; loslaten en dienstbaar opstellen voor anderen

C.    Opwindend en inschikkelijk, maar gevoel van onzekerheid
Ontwikkelgebied; assertiever zijn en opkomen voor idealen, waarden en mensen

D.    Comfortabel, maar gevoel van leegheid
Ontwikkelgebied; minder onafhankelijk zijn, samenwerken en anderen een stem geven

Gebruik alles wat je hier tegenkomt om de thema lijstjes kritisch tegen het licht te houden. Wat overblijft is jouw Ikigai (of misschien wel meerder Ikigai). Wat is voor jouw de moeite waard om voor te leven?