job demands and resource model

Werkstressoren; Werkdruk, Rolconflict, Mentale belasting, Emotionele belasting, Fysieke belasting, Werkonderbrekingen, Werk-privé balans, Administratieve lasten

Energiebronnen; Autonomie, Rol duidelijkheid, Sociale steun, Coaching, Carrière mogelijkheden, Ontwikkel mogelijkheden, Participatie, Sfeer

Persoonlijk hulpbronnen; Veerkracht, Optimisme, Zelfvertrouwen, Eigen effectiviteit, Stressbestendigheid, Eigen waarde, Emotionele stabiliteit, Extraversie

Uitkomsten voor organisatie en individu (negatief); Absentie, Verloopintentie, Lage arbeidstevredenheid, Klinische incidenten

Uitkomsten voor organisatie en individu (positief); Goede arbeidsprestaties, Arbeidstevredenheid, Organisatiebetrokkenheid, Loyaliteit