het positief ontwikkelmodel

Een aangepast SWOT model samen met de Cirkels van Covey gecombineerd in één model. Bekeken vanuit een growth-mindset. Dus met een positieve insteek werken aan een duurzame inzetbaarheid in een steeds veranderende omgeving.

Start het model met het bestuderen van de ‘externe invloeden’ daar waar betrokkenheid geldt. Bedreigingen zien we daar als obstakels en kansen zien we als uitdagingen.

Vervolgens gaan we aan het werk met de ‘interne invloeden’. Met de ‘groeikansen’ vanuit de uitdagingen en de ‘alerts’ vanuit de obstakels.

Zwaktes worden ontwikkelpunten die beïnvloedbare risico’s beheersbaar kunnen maken. Sterkte punten zijn talenten die je van nature al hebt. Samen staan deze aspecten vol in de spotlights en vormen de basis van het actieplan.

De grootste winst valt te behalen uit het doorontwikkelen van de reeds aanwezige talenten. Door deze talenten binnen de juiste context te activeren en die te combineren met effectief gedrag, worden de meest aansprekende resultaten geboekt en zal men steeds succesvoller worden.