terug naar alle thema's

disc blauw

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Martson. Aan de ene kant wordt er onderscheid gemaakt tussen mensgericht werken en taakgericht werken en aan de andere kant kijken we naar extraverte mensen en introverte mensen.

DISC Blauw houdt in: consciëntieus, taakgericht, introvert, rustig, inspannend en terughoudend.

Voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd, objectief. Maar ook pietluttig, besluiteloos, argwanend, koud, afstandelijk.

Vraagt naar ‘waarom’.

Waardering: feedback op de kwaliteit van zijn of haar werk.

Ontspanning: ongestoord in eigen wereld.

meer info over
gedragsstijlen en drijfveren